Termeni și condiții

Site-ul https://cumparadelangacasa.ro este deținut și operat de ASOCIAȚIA CARTIERELOR CÂMPINIȚA ȘI MUSCEL, cu sediul în mun. Câmpina, str. Bobâlna nr. 44, cam. 3, jud. Prahova, CIF 26644102, denumită în continuare „Proprietarul site-ului”, „Asociația”, „Asociația Cartierelor Câmpinița și Muscel”, „Noi”, „Noastre”.

 

Definiții

În scopul acestor Termeni și Condiții se vor aplica următoarele definiții:

Site – site-ul găzduit la adresa web cumparadelangacasa.ro și subdomeniile acestuia.

Vizitator – orice persoană care accesează Site-ul

Abonat/ Utilizator – orice persoană care își creează un cont pe Site pentru a adăuga, edita sau șterge conținut sau care se înscrie pe lista de abonați la buletinul informativ al Site-ului (newsletter)

Afacere – orice persoană juridică care îndeplinește criteriile de eligibilitate menționate în Regulamentul de înscriere pe acest Site

Catalog de afaceri – secțiune din site care cuprinde o listă a Afacerilor și detalii despre acestea

Conținut – toate informațiile de pe Site care pot fi accesate și vizualizate prin utilizarea unui echipament electronic, incluzând, dar fără a se limita la: texte, fotografii, materiale video, sigle, elemente grafice, date de contact;

Cont – secțiunea din Site care poate fi accesată prin introducerea unui nume de utilizator/ a unei adrese de e-mail și a unei parole, care oferă Abonatului/ Utilizatorului posibilitatea de a adăuga/ edita/ șterge conținut.

Servicii – totalitatea funcționalităților puse la dispoziția Vizitatorilor/ Abonaților/ Utilizatorilor prin intermediul acestui Site

Buletin informativ (newsletter) – mesaj electronic conținând informații cu privire la activitatea Asocației Cartierelor Câmpinița și Muscel, a Afacerilor din Catalogul de afaceri de pe Site și alte informații similare sau complementare.

Acceptarea Termenilor și Condițiilor

Accesul la acest Site și utilizarea lui sunt supuse următoarelor condiții de utilizare și tuturor legilor și regulamentelor aplicabile. Accesând și utilizând site-ul, acceptați, fără limitări, aceste condiții. Dacă nu sunteți de acord sau nu acceptați Termenii și Condițiile și implicit Politica de Confidențialitate, vă rugăm să părăsiți acest site. Proprietarul Site-ului își rezervă dreptul de a modifica oricând aceste condiții de utilizare, fără o notificare prealabilă. De aceea, vă sfătuim să reveniți în mod regulat pe această pagină.

Utilizarea Site-ului

Sunteți responsabil pentru efectuarea tuturor demersurilor necesare pentru a putea utiliza Site-ul în bune condiții. Aveți dreptul de a utiliza Site-ul doar în condiții legale. Prin urmare, în niciun caz nu puteți utiliza site-ul pentru:

 • orice scop ilegal;
 • promovarea oricăror activități ilegale, incitarea violenței sau promovarea materialului sexual explicit;
 • promovarea oricărei forme de discriminare;
 • scopul vătămării, amenințării, defăimării sau abuzului / hărțuirii oricărei alte persoane într-un mod care invadează intimitatea cuiva sau este (în opinia noastră rezonabilă) ofensator sau inacceptabil;
 • a crea, verifica, confirma, actualiza sau modifica bazele de date, înregistrările, directoarele, listele clienților, listele de corespondență sau de prospectare ale altcuiva;
 • a furniza orice fel de liste de clienți sau servicii comerciale de informații;
 • ca sursă de materiale sau date de contact pentru orice tip de activitate de marketing;
 • modificarea oricărei părți a Site-ului într-un mod care afectează modul normal de funcționare a Site-ului, generează o încărcare prea mare sau afectează în alt fel performanțele serverelor pe care rulează Site-ul;
 • folosirea oricăror mijloace automatizate pentru a monitoriza sau copia Site-ul sau conținutul acestuia, sau pentru a interfera sau a încerca să interfereze cu modul în care funcționează site-ul web.

Publicarea conținutului pe Site

Pentru a publica conținut pe site, trebuie să vă creați un cont de Utilizator. După crearea contului, veți avea posibilitatea de a adăuga afaceri. Vă rugăm să verificați cu atenție condițiile de eligibilitate din Regulamentul de înscriere și să adăugați doar afaceri care respectă aceste condiții. Afacerile care nu respectă condițiile de eligibilitate nu vor fi aprobate. Ne rezervăm dreptul de a solicita informații sau documente care să dovedească îndeplinirea condițiilor de eligibilitate.

Prin încărcarea de conținut pe Site sau prin trimiterea de conținut prin e-mail în scopul încărcării pe Site, sunteți de acord să ne acordați, gratuit, permisiunea de a utiliza conținutul, inclusiv de a-l modifica și adapta din motive operaționale sau editoriale. De asemenea, ne acordați dreptul de a distribui conținutul dumneavoastră pe alte canale (de exemplu pe conturile social media ale Proprietarului site-ului), în scopul promovării afacerii dumneavoastră, a Site-ului și a proiectelor derulate de Asociație. Vă rugăm să alegeți cu atenție informațiile pe care le publicați pe Site sau le trimiteți pentru publicare, deoarece acestea vor fi disponibile pentru vizualizare publică.

Prin postarea de conținut pe Site sau trimiterea de conținut prin e-mail, în scopul publicării pe Site, confirmați că acesta:

 • vă aparține sau sunteți autorizat să îl furnizați Site-ului;
 • este veridic;
 • nu este defăimător;
 • nu înlătură sau afectează drepturile de confidențialitate, drepturile de autor sau alte drepturi ale oricărei alte persoane;
 • nu încalcă legea;

și că aveți dreptul să ne acordați permisiunea de a îl utiliza în scopurile specificate mai sus.

Prin încărcarea de fotografii sau materiale video pe acest Site, certificați faptul că ați obținut permisiunea tuturor persoanelor care apar în aceste materiale de a folosi materialele și vă asumați răspunderea pentru orice încălcare a drepturilor la confidențialitate. Proprietarul Site-ului nu este răspunzător pentru nicio omisiune de acest fel.

Recunoașteți că nu avem datoria de a publica orice conținut pe care l-ați furnizat. Ne rezervăm dreptul de a:

 • respinge sau refuza să postăm orice conținut furnizat de dvs.;
 • elimina orice material de pe Site, indiferent dacă materialul contravine sau nu oricăreia dintre prezentele condiții;
 • restricționa, suspenda sau opri accesul la întregul Site sau la orice parte a site-ului în orice moment.

După înscrierea pe acest Site, este posibil să trebuiască să vă contactăm în scopuri administrative, pentru a verifica eligibilitatea afacerii dumneavoastră sau pentru alte informații. Prin folosirea Site-ului și a Serviciilor furnizate prin intermediul acestuia, ne acordați permisiunea de a vă contacta în aceste scopuri, precum și pentru a vă transmite ocazional notificări/conținut informativ privind evenimentele organizate de Asociație sau proiectele derulate. Dacă nu doriți să ne acordați permisiunea prevăzută în acești termeni, vă rugăm să nu vă înscrieți pe acest Site și să un nu folosiți Serviciile furnizate.

Contactul și tranzacțiile între vizitatori/ utilizatori/ abonați

Prin înscrierea afacerii dumneavoastră pe acest Site și furnizarea datelor de contact, sunteți de acord să fiți contactat de alți vizitatori/ utilizatori/ abonați.

Depunem eforturi constante pentru menținerea unei calități ridicate a conținutului Site-ului. Cu toate acestea, nu ne asumăm răspunderea pentru nicio informație publicată pe site de utilizatori/ abonați. Prin utilizarea acestui site, sunteți de acord că orice tranzacții derulate între dumneavoastră și vizitatorii/ utilizatorii/ abonații Site-ului sunt numai între dumneavoastră și aceștia. Sunteți de acord că nu vom fi răspunzători pentru orice pierdere sau daună de orice fel suferită ca urmare a unor astfel de tranzacții sau ca urmare a prezenței unei afaceri pe acest Site.

Despăgubiri

Sunteți de acord să despăgubiți proprietarul Site-ului pentru orice daune suferite ca urmare a încălcării de către dumneavoastră a Termenilor și condițiilor, Politicii de confidențialitate și a Regulamentului de înscriere.

Declinarea responsabilității

Proprietarului site-ului își rezervă dreptul de a retrage, suspenda sau modifica oricând Serviciile pe care le oferă prin intermediul Site-ului, fără o notificare prealabilă și nu va fi răspunzător în situația în care Site-ul este indisponibil, din orice motiv, în orice moment sau pentru orice perioadă.

Înțelegeți și sunteți de acord că utilizarea Site-ului și a Serviciilor furnizate prin intermediul acestuia se face pe riscul dumneavoastră exclusiv. Nu oferim nicio garanție că:

 • Serviciul va îndeplini cerințele dumneavoastră;
 • Serviciul va fi neîntrerupt, în timp util, sigur sau fără erori;
 • Rezultatele obținute din utilizarea Serviciului vor fi cele așteptate;
 • Calitatea oricăror produse, servicii sau informații achiziționate sau obținute de dumneavoastră ca urmare a folosirii Site-ului și a Serviciilor va satisface așteptările dumneavoastră.

Nicio informație, verbală sau scrisă, obținută de dumneavoastră ca urmare a folosirii Site-ului nu va crea nicio garanție.

Înțelegeți și sunteți de acord că nu vom fi răspunzători pentru niciun fel de daune, directe sau indirecte, incluzând, dar fără a se limita la: pierderea profitului, oportunităților, datelor, cauzate de:

 • Utilizarea Site-ului și a Serviciilor;
 • Imposibilitatea de a utiliza Site-ul sau Serviciile;
 • Achiziționarea de bunuri și servicii de la vizitatori/ utilizatori/ abonați;
 • Folosirea în orice scop a informațiilor publicate pe acest Site sau primite de la vizitatorii/ utilizatorii/ abonații Site-ului.

Drepturi de proprietate intelectuală

Respectăm drepturile de proprietate intelectuală ale altora și ne așteptăm ca utilizatorii noștri să facă același lucru. Întreg conținutul și designul site-ului cumparadelangacasa.ro, precum și orice material aparținând Asociației și colaboratorilor săi sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuală. Niciun material de pe acest site un poate fi reprodus parțial sau integral, distribuit, copiat, publicat, multiplicat, utilizat, transferat către terțe părți, fără permisiunea anterioară explicită prin acord scris din partea Asociației.

În situația în care considerați că un anumit conținut încalcă drepturile dumneavoastră de proprietate intelectuala, vă rugăm să ne furnizați următoarele informații: o descriere a problemei, în care să precizați care este conținutul vizat, dovada că dețineți drepturile de proprietate intelectuală asupra conținutului respectiv și datele dumneavoastră de contact. Solicitarea poate fi trimisă la adresa de e-mail: info@cumparadelangacasa.ro sau prin poștă/ curier la adresa: str. Bobâlna nr. 44, cam. 3, mun. Câmpina, jud. Prahova.

Sancțiuni

Orice utilizare frauduloasă a Site-ului sau acțiune ce are ca scop distrugerea sau alterarea Site-ului, conținutului sau a securității acestuia, este interzisă și cade sub incidența normelor legale în vigoare, atrăgând răspunderea oricărei sau oricăror persoane implicate.

Legea aplicabilă

Termenii și Condițiile de mai sus sunt guvernate de legea română. În cazul unor eventuale conflicte, părțile vor încerca soluționarea acestora pe cale amiabilă. În situația în care soluționarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat de instanțele competente din România în conformitate cu legile române în vigoare.