Regulament înscriere în campania “Cumpără de lângă casă”

Pentru campania “Cumpără de lângă casă” sunt eligible:

  • firme private (S.A.; S.R.L.; S.N.C.)
  • PFA; I.I.;  I.F.; PFA; producători autorizați
  • practicanți de profesii liberale (medici, avocați, arhitecți, experți contabili, etc.)

care îndeplinesc simultan următoarele condiții:

  • au sediul social și/sau puncte de lucru (producție și/sau desfacere produse și servicii) în municipiul Câmpina
  • au acționari majoritari persoane născute în Câmpina sau care au rezidența permanentă neîntreruptă începând cu anul 2010 în Municipiul Câmpina.

Afacerile în sistem franciză sunt eligibile dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

  1. Francizatul are acționari majoritari persoane născute în Câmpina sau stabilite în Câmpina de 10 ani.
  2. Firma francizată are sediul central sau punct de lucru în Câmpina
  3. Firma francizoare este românească și este deținută de acționari majoritari cu cetățenie română.
  4. Francizorul nu impune francizatului anumiți furnizori, iar firma francizată are cel puțin un furnizor local
  5. Firma francizată are cel puțin 3 angajați locali (cu domiciliul în Câmpina).

Bifarea îndeplinirii condițiilor constituie o declarație pe proprie răspundere a veridicității și corectitudinii informațiilor.

Administratorul site-ului își rezervă dreptul de a solicita completări sau acte doveditoare, în cazul în care există nelămuriri.